Wat is Biofysische geneeskunde?

Biofysische geneeskunde gaat er van uit, dat leven een dynamisch proces is. Het menselijk lichaam is onder normale omstandigheden in staat, om de balans van alle levensprocessen te bewaren. Het leven kent een groot aantal ritmische processen. Enkele voorbeelden: dag en nacht, de seizoenen (zomer, herfst, winter, lente), waken en slapen, de hartslag, enzovoorts. Er zijn veel factoren, die hierop – en dus op de mens – invloed uitoefenen. Dit zijn zowel stoffelijke (b.v. voeding) als psychische factoren.

Raakt de balans verstoord, dan kan dit zich uiten in allerlei klachten. Eerst vage klachten (je ‘niet lekker voelen’), en daarna meer concrete klachten, bijvoorbeeld: hoofdpijn, slecht slapen, geen eetlust, pijn in gewrichten en functiebeperking, diarree, minder energie, prikkelbaarheid, enzovoorts. Ook steeds terugkerende aandoeningen, zoals verkoudheden, kunnen duiden op een verstoorde balans.

Een gezonde persoon, die ook in staat is te luisteren naar de signalen van zijn/haar lichaam, kan maatregelen nemen om een verstoorde balans te herstellen. Maatregelen, die genomen kunnen worden om de balans te herstellen kunnen zijn: het eten van gezonde voeding, voldoende slapen, matiging van alcoholgebruik, innemen van extra vitamines en mineralen.

Als klachten steeds terugkeren, langere tijd (tenminste 3 maanden) aanhouden en/of langzaam in ernst toenemen, dan is de balans zodanig verstoord, dat iemand deze niet meer zelf kan herstellen. In de Biofysische Geneeskunde wordt de oorzaak gezocht van de verstoorde balans. Deze oorzaak wordt aangepakt, en hierdoor kan de natuurlijke balans vaak worden hersteld.
Een voorbeeld: Hoofdpijn is een vervelende kwaal, die uw functioneren ernstig kan belemmeren. Eén van de oorzaken kan zijn, dat u piekert over een probleem, maar daar nog geen oplossing voor hebt kunnen vinden. Een andere oorzaak kan zijn, dat uw lever is overbelast door verkeerde voeding. Misschien bent u wel allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen. Het is aan u een keuze te maken wat te doen bij hoofdpijn: een aspirientje nemen om de pijn te onderdrukken of de oorzaak aanpakken en weghalen. In dat laatste geval kan ik u helpen om van uw klachten af te komen.

Wilt u meer informatie?